Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδρομή από τους Μύλους στο Πύργο. Ήταν μια ανηφορική διαδρομή 10 περίπου χιλιομέτρων από βατό αγροτικό δρόμο. Σε πολλά σημεία η πρόσβαση ήταν δύσκολη λόγω του ότι οι δρόμοι ήταν γεμάτοι νερά μετά από τις βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών !