Εκδρομές του συλλόγου για το 2004

29.02.2004
1) Καστανιά - Κοσμαδαίοι (μέσω μονοπατιού) - Κακοπέρατο
21.03.2004
2) Ευαγγελίστρια του Κέρκη και κατ' επιλογή ανάβαση στην Βίγλα (1443μ.)
25.04.2004
3) Βουρλιώτες- Μανωλάτες- Σταυρινίδες - Αγ. Κων/νος
16.05.2004
4) Καστανιά - Κοσμαδαίοι (μέσω μονοπατιού) - Σεϊτάνια - Ποτάμι Καρλοβάσου
24.10.2004
5) Δρακαίοι - Σεϊτάνια με τερματισμό στο Ποτάμι
21.11.2004
6) Πλάτανος - Αγ. Ειρήνη (μέσω μονοπατιού) - Υδρούσα

12.12.2004

7) Καλλιθέα - Παναγία Μακρυνή - Βίγλα (1443μ.) - Αεροπλάνο - Δρακαίοι


άλλες δραστηριότητες :

18.01.2004
1) Μέλη του συλλόγου στο Παρνασσό - ανάβαση στη Λίαγκουρα
22.02.2004
2) Μέλη του συλλόγου στα Βαρδούσια - ανάβαση στο Κόρακα 2495 μ.
17.03.2004
3) Γενική Συνέλευση - Απολογισμός 2003 - Εγγρφή μελών - Προβολή βίντεο
8-9 05.2004
4) Διάσχιση Φαραγγιού Κακοπέρατο απο μέλη του συλλόγου
19-30 06.04
5) 3ο σχολείο αναρρίχησης Βράχου αρχαρίων

επιστροφή